Men’s Day is celebrated on March 10 – two days after Women’s Day. This is not an accidental date in Polish Catholic culture. On this day, 40 Martyrs of Sebasti celebrate their unofficial feast.

Krótka historia Dnia Mężczyzn

Dzień Mężczyzn obchodzony jest 10 marca – dwa dni po Dniu Kobiet. Nie jest to przypadkowy data w polskiej kulturze katolickiej. W ten dzień swoje nieoficjalne święto obchodzi 40 Męczenników z Sebasty.

at Empire Gallery Siesta Key Westfield Mall Sarasota, FL
941-926-4600 On Mon-Sat from 10 to 5pm on Sun 12-4pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *